8/08/2006

Olga Tubau, Leopoldo Gay, Lluïsa Domingo y Josep M. Gasch

Los autores de este documento son militantes socialistas, ¿verdad? Entonces, no podemos comprender su independencia si están a sueldo del de la foto. No sabemos qué prima sobre ellos, si su condición de abogados o la de militantes. O sí, por supuesto, que lo sabemos. Quieren enterrar a Montesquieu, aquel que razonaba que no habría democracia si no había separación de poderes. Pero un Estado de Derecho es un Estado de Derecho, no el Estado de las Componendas. Estos militantes abogados se olvidan que si no hay tutela de derechos fundamentales vamos directos a la Componenda. Estos militantes abogados se olvidan que nosotros somos garantes del artículo 24 de la Constitución. Estos militantes abogados se olvidan que el artículo 24 por encima de su muy respetable militancia política implica independencia.Els autors d’aquest document són militants socialistes ¿Cert? Llavors, no podem comprendre la seva independència si estàn a sou del de la foto. No sabem què preval sobre ells, si la seva condició d’advocats o la de militants. O sí, per descomptat que ho sabem. Volen enterrar a Montesquieu, aquell que raonava que no hi hauria democràcia si no hi havia separació de poders. Però un Estat de Dret és un Estat de Dret i no l’Estat de les Avinences. Aquests militants advocats obliden que si no hi ha tutela de drets fonamentals, anem directament a la Avinença. Aquests militants advocats obliden que nosaltres són garants de l’artícle 24 de la Constitució. Aquests militants advocats obliden que l’artícle 24 per sobre de la molt respectable militància política seva, implica independència.

4 Comments:

At 3:40 a. m., Anonymous VANESSA GONZÁLEZ said...

En el mes de Julio tras presentar un escrito de queja administrativa, por la celebración de una conferencia en la que Vallés iba a explica de que, de quien y en consiste la reforma en justicia?, a puerta cerrada en el salon de actos de la caixa y organizada por el cercle d´amics del pais, asociación de economistas cuyo presidente es Isidre Fainers, Presidente de La Caixa, pude tras muchas reivindicaciones por sentirme "interesada como abogada independiente del turno de oficio", por las palabras que iba a dedicar el Honorable Conseller, que estaba acompañado en la mesa por Miguel Roca y nuestro antiguo decano Pintó, en la que se justificaron las propuestas anarco privatizadoras de la justicia y se instó al referido cercle a seleccionar a las entidades y asociaciones aptas para participar en un foro de "debate ciudadano", NO VI NI A DECANA NI A NUESTROS REPRESENTATES? DONDE ESTABAN PARA DEFENDER NUESTROS INTERESES PROFESIONALES? YO NO LO SÉ PERO EN LA CONFERENCIA DESDE LUEGO YO NO LOS VI!!
Asi que os adjunto la dirección donde podeís leer el texto de la CONFERENCIA y juzgad por vosotros mismos:

http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_35571428_1.pdf

Vanessa González Fornas
Col. 29.633

 
At 7:21 a. m., Anonymous Anònim said...

Amb exemplars com els que escriuen els textos d'aquest blog, la professió està condemnada al fracàs. El torn d'ofici és, sobre tot, un servei als ciutadans i una garantia d'accés amb igualtat a la justícia. Pel to que useu, la visceralitat i el grau d'insults, demostreu no només que fa temps que calia posar algun tipus de filtre a l'accés a la professió, sinó també que considereu el torn d'ofici el vostre negociet particular. Tingueu més respecte pels col·legues i les opinions que expressen, especialment per alguns que ja feia temps que lluitaven per la llibertat, la igualtat i la democràcia des de l'àmbit del Dret quan vosaltres sols devíeu pensar en el vil metall.

 
At 12:05 p. m., Blogger turno de oficio said...

Nota de la redacció a Anonymous:

El respecte és un viatge de anada i tornada. És ben clar que vosté no pensa el mateix, per el tó despectiu de les seves pròpies paraules amparant-se dins l'anonimat. Però desde el seu molt honorable punt de vista, li sembla que de debó aquest escrit és ofensiu? Doncs, si us plau, arguments! Més arguments! Respongui desde el seu anonimat, si vol, però respongui:

És pot ser independent i militant al mateix temps sense trepitjar merda?

És pot enterrar a Montesquieu sense dónar llum verd a la avinença i a la corrupció?

No som els advocats independents garants de l'article 24 de la Constitució?


Eulàlia Casas
col 21171

 
At 1:29 p. m., Blogger eugenioegea said...

Amb idees com les que està donant a terme el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya la justícia a Catalunya sí que està condemnada al fracàs.

Vostè senyor anònim el que vol es que el torn d'ofici desapareixi com a nom i es digui “justícia gratuïta” tal com diu Elvira Posada, i que el ciutadà sense recursos econòmics passi a ser un ciutadà de segona, amb una deficient defensa controlada i amb intervenció de la Generalitat.

Amb el to de les seves paraules es demostra que vostè deu estar subjecte a la administració intervencionista de la Generalitat de Catalunya que els hi agrada posar filtres a tot i ara per suposat ens ha tocat a nosaltres, els advocats. Vostès volen intervenir fins i tot a dir-nos si tenim que fer o no un recurs de apel·lació contra una sentencia condemnatòria per criteris únicament econòmics, com costa molts diners a la administració i serà insostenible la apel·lació "millor no ho faci senyor advocat", “així ens estalviarem diners”, es el que ens dirà la administració, doncs no estem d´acord, la independència dels advocats està greument atacada avui en dia per les idees estrambòtiques del Departament de Justícia.

Amb unes idees com les que volen posar en marxa el Departament de Justícia sí que condemnarem als ciutadans a no estar protegits pel seu dret constitucional a una defensa amb garanties.

Els col·legues de que parleu i dels que segons vostè tenim que tenir respecte estan publicant als diaris de màxima difusió a Catalunya articles on parlen dels advocats de ofici com si fossin quasi be inútils, i la resposta ferma de nosaltres ha sigut la denúncia al Jutjat de Guàrdia per injuries contra nosaltres. Si vol assistir al Judici està convidat, es el proper 21 de setembre de 2006 a les 11:40 al Jutjat de Instrucció nº 10 de Barcelona, Procediment Judici de Faltes nº 401/2006. Els advocats de ofici no hem sortit ahir de la Facultat, tenim molts anys enrera d´exercici professional i preparació demostrada.

Vosté es dels que pensen que els advocats del torn ens “forrem” amb el Torn d´Ofici, com va dir el portaveu del sindicat policial (CEP) Rodrigo Gavilán, doncs està realment molt equivocat. Creu que només estem en el Torn per el vil metall, permeti dir-li que està totalment confós. Li dono un exemple, avui he estat de guàrdia d´assistència a detinguts, he anat a una Comissaria a assistir a un detingut i s´ha donat el cas que el detingut ha volgut declarar amb un advocat privat per consell de la seva família, quan jo he anat lògicament no he pogut assistir-lo però he estat molt de temps per anar i tornar a la Comissaria ja que era fora de Barcelona. Doncs aquesta tarda jo guanyaré zero (0) euros, però l´actual sistema del torn d´ofici ha garantit que aquell detingut no es quedés sense advocat en el cas de que no tingués advocat particular per assistir-lo. Actuacions d´aquest tipus sense retribució de cap tipus i despeses de transport a càrrec dels advocats hi han a milers, es molt vocacional el torn d´ofici i els advocats no estem per el vil metall, avui en aquest cas que li explicava, el vil metall es diu zero (0) euros.

Si no te clar algunes de les coses que li he dit, si us plau escolti ONDA RAMBLA (89.8 FM) el dilluns 11 de setembre de 2006 de 13h. a 14h. al programa “La ciutat de tots”, després del programa “Protagonistas” de Luis del Olmo. Tertúlia amb el periodista Oriol Clavell on els advocats del Torn d´Ofici expliquem detalladament el perquè de la nostra oposició frontal a la reforma de la justícia gratuïta a Catalunya impulsada per l´actual govern de la Generalitat de Catalunya. Intervindran Alex Zaragüeta, Sonia Reina i Eugeni Egea.

Realment desitgem molt profundament que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya s´en adoni del gran disbarat que es la redacció del Llibre Verd de la Justícia i el retiri immediatament. Demanem la dimissió del Conseller Josep Maria Vallés per que no ha sabut deixar en pau un model de justícia gratuïta que funciona perfectament i s´ha dedicat a crear invents que no van enlloc, tot amagant la veritable raó de la reforma, el cost econòmic de la justícia gratuïta que ha passat de 19,50 milions d´euros al 2000 a 43 milions d´euros al 2006 i que ara ho volen controlar escatimant al ciutadà el seu dret a una defensa digne i en condicions.

Eugeni Egea Gaeta
Col. nº 24.892Con las ideas que está llevando a cabo el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, la justicia en Cataluña sí que está condenada al fracaso.

Usted señor anónimo lo que quiere es que el turno de oficio desaparezca como nombre y se llame justicia gratuita tal como dice Elvira Posada, y que el ciudadano sin recursos económicos pase a ser un ciudadano de segunda, con una deficiente defensa controlada y con intervención de la Generalitat.

Por el tono de sus palabras se demuestra que usted debe estar sujeto a la administración intervensionista de la Generalitat de Catalunya a los que les gusta poner filtros a todo y ahora por supuesto nos ha tocado a nosotros, a los abogados. Ustedes quieren intervenir incluso a decirnos si tenemos que hacer o no un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria por criterios únicamente económicos, como cuesta mucho dinero a la administración y será insostenible la apelación “mejor no la haga señor abogado”, “así nos ahorraremos dinero”, es lo que nos dirá la administración, pues no estamos de acuerdo, la independencia de los abogados está gravemente atacada hoy en día por las ideas estrambóticas del Departament de Justicia.

Con las ideas que quiere poner en marcha el Departament de Justicia sí que condenaremos a los ciudadanos a no estar protegidos de su derecho constitucional a una defensa con garantías.

Los colegas de que usted habla y de los que según usted tenemos que tener respeto están publicando en los periódicos de máxima difusión en Catalunya artículos donde hablan de los abogados de oficio como si fuéramos como inútiles, y la respuesta firme de nosotros ha sido la denuncia en el Juzgado de Guardia por injurias contra nosotros. Si quiere asistir al Juicio está invitado, es el próximo 21 de septiembre de 2006 a las 11:40h. en el Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona, Procedimiento Juicio de Faltas nº 401/2006. Los abogados de oficio no hemos salido ayer de la Facultad, tenemos muchos años de ejercicio profesional y preparación demostrada.

Usted es de los que piensan que los abogados nos “forramos” con el Turno de Oficio, como dijo el portavoz del sindicato policial (CEP) Rodrigo Gavilán, pues está realmente muy equivocado. Cree que solo estamos en el Turno por el vil metal, permítame decirle que está totalmente confundido. Le doy un ejemplo, hoy he estado de guardia de asistencia a detenidos, he ido a Comisaría a asistir a un detenido y se ha dado el caso que el detenido ha querido declarar con un abogado privado por consejo de su familia, cuando yo he acudido lógicamente no he podido asistirlo pero he estado mucho tiempo para ir y volver de la Comisaría ya que estaba fuera de Barcelona. Pues esta tarde yo ganaré cero (0) euros, pero el actual sistema del turno de oficio ha garantizado que aquel detenido no se quedase sin abogado en el caso de que no tuviera abogado particular para asistirlo. Actuaciones de este tipo sin retribución de ningún tipo y gastos de transporte a cargo de los abogados hay a miles, es muy vocacional el turno de oficio y los abogados no estamos por el vil metal, hoy en este caso que le explicaba, el vil metal se llama cero (0) euros.

Si no tiene claro algunas de las cosas que le he dicho, por favor escuche ONDA RAMBLA (89.8 FM) el lunes 11 de septiembre de 2006 de 13h. a 14h. en el programa “La ciudad de todos”, después del programa “Protagonistas” de Luis del Olmo. Tertulia con el periodista Oriol Clavell donde los abogados del Turno de Oficio explicamos detalladamente el porqué de nuestra oposición frontal a la reforma de la justicia gratuita en Cataluña impulsada por el actual gobierno de la Generalitat de Catalunya. Intervendrán Alex Zaragüeta, Sonia Reina y Eugenio Egea.

Realmente deseamos muy profundamente que el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya se de cuenta del gran disparate que es la redacción del Libro Verde de la Justicia y lo retire inmediatamente. Pedimos la dimisión del Conseller Josep Maria Vallés porque no ha sabido dejar en paz un modelo de justicia gratuita que funciona perfectamente y se ha dedicado a crear inventos que no van a ningún sitio, escondiendo la verdadera razón de la reforma, el coste económico de la justicia gratuita que ha pasado de 19,50 millones de euros en el año 2000 a 43 millones de euros en el año 2006 y que ahora lo quieren controlar escatimando al ciudadano su derecho a una defensa digna y en condiciones.

Eugenio Egea Gaeta
Col. nº 24.892

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Home