7/12/2006

Món Jurídic, març 2006

El President de la Generalitat rep la Junta de Govern del Col.legi d'Advocats

Representants de la Junta de Govern del Col.legi d'Advocats de Barcelona es van reunir el 7 de febrer amb el President de la Generalitat, Pasqual Maragall. La trobada va tenir lloc en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort i va servir per tractar temes d'interès per l'advocacia, analitzar les perspectives de futur de matèries com la regulació laboral dels advocats, la llei d'accés, la llei de societats professionals i el torn d'ofici.

Van assistir a la reunió el Conseller de Justícia, Jose Maria Vallès; la Degana del Col.legi, Silvia Giménez-Salinas, el Vicedegà Pedro L. Yúfera; la Secretaria de la Junta, Eva Labarta; el tresorer, Joan Ramos Ramos; l'oïdor de comptes, Jordi Miró i el diputat de la Junta de Govern del Col.legi i responsable del Torn d'Ofici.